Bulllshitteren Anders Gi

Formålet med denne artikkelen er å demonstrere at Anders Giæver er en bullshitter. En slik demonstrasjon består av 2 deler. Vi må først identifisere kjennetegnene til en bullshitter. Vi må deretter fastslå om Anders Giæver besitter disse kjennetegnene. 

Hva er Bullshit? 

Jeg ble for noen dager siden gjort oppmerksom på Harry G. Frankfurt, (http://en.wikipedia.org/wiki/Harry_Frankfurt) professor emeritus i moralfilosofi ved Princeton University og hans lille bok om bullshit.
Jeg har ikke lest boken enda, men "Professorens anliggende skal være, som tittelen antyder, å drøfte begrepet "bullshit": Hva det betyr, hvorfor det er så mye av det og på hvilken måte bullshit er noe annet enn løgn."

Fra Wikipedia: 

"In particular, Frankfurt distinguishes bullshitting from lying; while the liar deliberately makes false claims, the bullshitter is simply uninterested in the truh Bullshitters aim primarily to impress and persuade their audiences. While liars need to know the truth, the better to conceal it, the bullshitter, interested solely in advancing his own agenda, has no use for the truth. Following from this, Frankfurt claims that "bullshit is a greater enemy of the truth than lies are."

Det er altså to kriterier for å være en bullshitter: Man er likegyldig til sannheten og man har en hensikt med dette.

Anders Forhold til Sannheten

En innledende kommentar. Det er vanskelig å tilbakevise fri fantasi. Anders påstår f.ex at DLF har konspirasjonsteorier. Hvordan beviser man at man IKKE har en konspirasjonsteori? Anders påstår at DLF er antiamerikanske. Hvordan beviser man at man IKKE er antiamerikansk osv.

Leseren må derfor selv vurdere de forelagte kildene. En endelig 100% klassifering av Anders som bullshitter vil først kunne skje dersom det viser seg at Anders ikke er i stand til å dokumentere sine påstander.

Jeg vil nå gå igjennom Anders Giævers artikkel i VG helg innenfor  rammeverket til Harry G. Frankfurt. Vi tar først for oss Anders forhold til sannheten:

Dersom man sammenlikner DLF’s prinsipp program http://www.stemdlf.no/prinsipprogram.html med "The declaration of independence" http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Declaration_of_Independence#Text vil man finne at disse dokumentene har overlappende innhold og ideer.

Anders skriver: "Vil Obamas seier føre til at ytterste høyre overtar ytterste venstre som de meste antiamerikanske?"

(Hvordan er det mulig å karakterisere et parti som har en blåkopi av the declaration of independenc i sitt prinsippprogram for anti amerikanske? Giæver forsøker å assossiere DLF med rabiate aktivister og terrorister fra 70 tallet.)

Onar skrev i kommentarene til Anders blogg (http://www.vgb.no/11279/perma/379677/#comments) Mussolini definerte selv fascismen som "staten er alt, individet er intet." I moderne språkdrakt kan det uttrykkes som "alle skal med, ingen slipper unna." Bruk av statlig tvang mot fredelige mennesker er essensen av fascismen.

Anders skriver: Men nå ser det sannelig ut til å være den marginale høyresidens tur til å begynne å strø om seg med fascistbeskyldninger på det de ikke liker.

Anders får vår definisjon av fascisme gjentatt på 3 ulike måter. Hvordan er det mulig å ignorere dette og påstå at vi kaller alt vi ikke liker for fascisme?

Vegard har skrevet denne kommentaren http://www.vgb.no/21064/perma/378821 (og karakterisert den som merkelig dere får vurdere selv) og lenket til denne artikkelen http://www.faithfreedom.org/obama.html.

Den siste artikkelen kommenterer Anders Giæver slik: Denne artikkelen er nesten vanskelig å referere, men argumentet er i all enkelhet at Hitler var en stor taler og Obama er en stor taler, ergo er det naturlig å sammenligne Obama med Hitler. Og med Ayatollah Khomeini og Josef Stalin også forresten. Obama er med andre ord en slags nazikommunististisk islamist.

Jeg oppfordrer leserene til selv å avgjøre om det er mulig å oppsummere artikkelen på samme måte som Anders.

Jonah Goldberg har skrevet en bok Liberal Fascism diskuterer fascistiske strømninger på venstresiden i amerikansk politikk. Boken går i historisk detalj på 3 presidenter Wilson, Roosvelt og Johnson.

Anders Skriver
Åm henter sin argumentasjon fra Jonah Goldbergs Liberal Fascism. En bok som hevder at alle demokratenes presidenter fra Woodrow Wilson og utover er fascister.
(Anders forsøker å få boken til å virke tøvete.)

Jonah Goldberg skriver:
"Consider the explosion of health and New Age Crusades in recent years, from the war on smoking, to the obsession with animal rights, to the sanctification of organic foods. No one disputes that these fads are product of the cultural and political left. But few are willing to grapple with the fact that we’ve seen this sort of thing before. Heinrich Himmler was a certified animal rights activist and an aggressive promoter of "natural healing" Rudolf Hess, Hitler’s deputy, championed homeopathy and herbal remedies. Hitler and his adviseres dedicated hours of their time to discussions of the need to move the entire nation to vegetarianism as a response to the unhealthiness promoted be capitalism.
(her fant vi ordet vegetarianer Jonah fortsetter med å gi eksempler på anti røyking, Hitler youth manual: Nutrition is not a private matter! etc etc )"

Anders skriver:
"Når Hitler i likhet med mange liberale amerikanere var vegetarianere, så kan man jo bare legge to og to sammen."
Anders forsøker igjen å få boken til Jonah til å virke tøvete.

Onar har laget en bloggpost her:
http://www.vgb.no/31722/perma/378415.

Anders oppsummerer bloggposten til det ugjennkjennelige "Åm har også egen forskning å bygge på. Han adderer + + yes we can og mener at svaret blir som på tysk blir nazistenes slagord. Og Hitler brukte ordet minst 200 ganger i Mein Kampf. Tilfeldig? Neppe. "

Onar forklarer liberalismen for Anders i kommentarfeltene på Anders bloggpost slik:
"Liberalismen (evt demokrati) er det ene ytterpunktet der hvor all bruk av vold mot fredelige mennesker er forbudt. Her får alle myndige lov til å bestemme over sitt eget liv så lenge man er fredelig."

Anders dikter om dettte slik:

For dem som orker å synke dypere ned i denne labyrinten av idehistorie på veldig lavt nivå, ligger det vel en slags liberalistisk kjepphest om at ethvert forsøk på politisk kontroll med, eller styring av markedkreftenes finstemte økologiske kretsløp, ikke kan kalles annet en fascisme.

Litt lenger nede dikter Anders videre
La den økonomiske depresjonen gå sin gang, snart vil markedts grøde spire på nytt, så sant ikke Franklin Delano Roosvelt og stormtroppene hans kommer og druk
ner alt i statlige overføringer. Eller noe slikt.

Onar kommenterer i Anders blogg:
Fascistene tapte den fysiske krigen, men de vant freden. Dagens økonomiske politikk er nesten identisk med den klassiske Fascismen og Nazismen. Dette er ikke hemmelig, en hver ærlig person som setter seg ned og faktisk leser historien og tenker selv vil oppdage dette (jeg vil anbefale Goldbergs bok "Liberal Fascism"). På en måte kan man si at vi lever i en Matrix-verden, selv om det ikke ligger noen konspirasjon bak den. (DLF mener at ideer styrer verden og at fascismen ikke er noen konspirasjon.)

Anders kommenterer 2 bilder i artikkelen slik: "Konspiratorisk tøv"

Anders har altså sånn ca 10 ganger demonstrert for oss at sannhet og løgn er uvesentlige for ham han oppfyller altså det ene kravet for å være en bullshitter. Men hva er det Anders ønsker å oppnå?

Anders agenda
Han vil avlevere en drittpakke. "Dette er venstresiden right on, de benytter ikke argumenter, de benytter utskjelling, latterliggjæring, drittpakker for å bringe andre meninger enn deres egne til taushet." 
 (http://www.dyrkmammon.no/index.php?entry=entry070208-181257).

Vi finner små bærsjekladder dårlig skjult mellom linjene oppsummert nedenfor (ellers er noen av dem også kommentert i kommentarene til selve rukene ovenfor):

(idioter, ytterste høyre, antiamerikanske, Maoistene i SUF og AKP marginale høyresidens, topper skriftstykket, har fått oppmerksomhet for boken, orker å synke dypere ned i denne labyrinten av idehistorie på veldig lavt nivå, 213 stemmer, mer oppmerksomhet enn de fortjener
trodde jeg at jeg hadde fått med meg det meste, bunn-punktet. 213 stemmer, ufortjent mye oppmerksomhet, konspiratorisk tøv)

 Anders Giæver tilfredstiller altså begge kravene til å være en bullshitter.

 

Avskaff sentralbanken n

Vi gjennomlever for tiden en en finanskrise altså en pengekrise.

Penger er en vare akkurat som andre varer. Jordens pengeproduksjon er kontrollert av at lite antall statlige monopoler sentralbankene.

Konsekvensen av statlige monopoler er som alltid dårlige varer. Jordens penger består nesten 100% av luftpenger (1) og gjeldspenger (2). Vi har kraftig inflasjon. I USA og Norge inflasjonen omkring
15% (se http://www.ssb.no/emner/11/01/m2/tab-02.html og http://www.federalreserve.gov/releases/h6/hist/h6hist1.txt )

De dårlige pengene skaper stadige kriser; Penger dukker opp av løse lufta og investeringer skjer av penger som ikke er spart. Investeringer uten bakeforliggende realverdier skaper bobler. Når boblenene sprekker er kraftige korrigeringer nødvendige og både investorer og arbeidstakere kommer i vanskeligheter. 

Ordningen med Sentralbanker er Marxisme ( stolpe 5 i det kommunistiske manifest http://www.anu.edu.au/polsci/marx/classics/manifesto.html ) Som Marx selv sier. Ordningen er despotisk og økonomisk uforsvarlig (untenable). Men det er det er nettopp det som er hensikten med sentralbankene: Å ødelegge økonomien og derved ‘necessitate further inroads upon the old social order. Det går nå troll i ord. Marxistene er på banen og krever nye statlige inngrep.

Det å nekte folk ordentlige penger og derved skape slikt kaos vi nå ser er en forbrytelse (i Marx ord despotisme). Sentralbanken bør derfor legges ned så for som mulig. Det kan gjøres ved å endre sentralbankloven ( http://www.lovdata.no/all/hl-19850524-028.html). Særlig må statens monopol på utstedelse av penger opphøre (§13) og reglene om tvungent betalingsmiddel §14 må opphøre.
Staten må også fjerne alle andre tenkelige hinder for privat pengeproduksjon (håndheve kontrakter i private penger ta i mot betaling av skatt i private penger osv) 

Så snart private betalingsmidler er kommet i allment omløp bør ordningen med statlige penger fjernes helt.

Private penger er en fremmed tanke for dagens generasjoner, men det kan nevnes at Sverige hadde private penger i perioden 1830-1903 (enskilda bankene fikk lage egne penger). Historien om dette kan leses her http://mises.org/journals/qjae/pdf/qjae10_2_3.pdf 

Det er kun et parti i Norge som har programfestet avvikling av sentralbanken: Det Liberale Folkepartier (http://www.stemdlf.no)

(1. Fiat money.2. Fiduciary media se http://mises.org/easier/F.asp )

Anders Gi

Anders Giæver gir "idiotene" i DLF "ufortjent mye oppmerksomhet" i artikkelen ‘Anti-amerikanisme for idioter’ i lørdagens utgave av VG helg.

Anders betrakter DLF og liberalismen som "det ytterste punkt".

Politikk er vitenskapen om hva man skal brukt vold til i et land. DLF’s standpunkt er at vold kun skal brukes i selvforsvar. (I Frédéric Bastiat
ord "What, then, is law? It is the collective organization of the individual right to lawful defense." http://bastiat.org/en/the_law.html.)

Folks ståsted kan bestemmes av hva de betrakter som ytterpunkter. Å begrense voldsbruken sin til selvforsvar er for Anders et ytterpunkt, aggresjon er det normale. Anders plasserer seg altså i bærsj langt opp på leggene.

Anders Giæver gir oss i artikkelen ytterligere innsikt i sitt politiske ståsted i denne passasjen her:

"For dem som orker å synke dypere ned i denne labyrinten av idéhistorie ligger det vel en slags liberalistisk kjepphest om at ethvert forsøk på politisk kontroll med, eller styring av markedkreftenes finstemte økologiske kretsløp, ikke kan kalles annet enn fascisme."

Hva er egentlig et marked? Jo det er en rekke individer som driver fredelig handel. Den politiske retning som Anders tilhører ønsker å styre disse individene. En beslektet ide med å styre andre er å føre dem. Anders er altså tilhenger av førerprinsippet som var en sentral del av Nazismen.

Det økonomiske system som med en stat som regulerer og styrer markedet kalles korporatisme. En sentral del av fascismen.

Anders har fascistiske standpunkter. Men han vil ha seg frabedt at noen bruker denne klistrelappen om seg. Hvorfor ikke ta ondet med roten og slutte å argumentere for fascisme?

Anders Gievær beveger seg på det nivå liberalister er vant med i møtet med sosialister. I møtet med en objetiv sann filosofi har de ikke annet enn skitne triks å komme med.
Vi finner:

  • Karakteristikker i stedenfor argumentasjon (idiot, søt, marginale høyresiden)..
  • Flertall. Det er kun noen få 213 som mener at Obama har fascistiske trekk. Altså er det feil. Flertallet har alltid rett.  
  • Misrepresentasjon av standpunkter. I følge Anders Gievær er DLF’s og Jonah Golbergs identifikasjon av fascismen "vegetarianisme og gode taleevner".
    Jonah Golbergs identifiserer fascismens essens som "Enhet" (http://www.blogging.no/blog.php/onarki/post/20552). Anders Giæver forteller oss heller ikke hva han mener er fascismens essens. Artikkelen inneholder ingen informasjon om hva fascismen faktisk er. Artikkelen inneholder faktisk ingen argumenter overhodet mot noe DLF, Onar Åm eller Jonah Goldberg faktisk mener. Artikkelen er kun skittkasting.

Regjeringen tar regningen.

Leder i småbrukerlaget Ole-Anton Teigen, leder i Småbrukarlaget ber regjeringen ta regningen fra jordbruksoppgjøret og ikke sende den til forbrukerene.

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=524287

Hvor dumme tror han vi er? 

Regjeringer tar ALDRI regninger. Regjerningen sender regninger VIDERE til landets borgere.

Regjerninger sender regninger videre på flere måter:

  • Regjerningen kan kjøre seddelpressen og på den måten inflatere vekk folks lønninger og sparepenger.
  • Regjeringen kan sende regningen til borgerene som personskatt slik at lønningsposene blir mindre.
  • Regjerningen kan sende regningen til bedriftene som bedriftsbeskatning og på den måten konsumere vekk produksjonsmidlene vi alle skulle levet av i fremtiden

 

Haga er tilbake

Åslaug Haga, damen som drev Frp politikk på fritiden, er tilbake (http://www.vg.no/nyheter/innenriks/norsk-politikk/artikkel.php?artid=524291)

Hun påstår at hun er blitt et bedre menneske, men hun er nok desverre ikke det. Lenger nede i artikkelen snakker hun nemlig varmt om det rødgrønne prosjektet. Hun skal med andre ord fortsatt vie sitt liv til å dynge oss ned med skatter og reguleringer.

Alle skal med. Ingen slipper unna Haga!

 

En dose voldsromantikk fra Støre

Støre er en stor voldsromantiker og gir i VG 5 grunner for hvorfor han ikke kan være utenriksminister i VG (http://www.vg.no/nyheter/innenriks/norsk-politikk/artikkel.php?artid=533945 )

 1. – Jeg kunne aldri hatt en sjef som mener at FN er en trussel mot verdensfreden.

Minst halparten av medemlemslandene i FN er diktaturer ledet av banditter. Støre mener at dialog og kompromiss med banditter er veien til fred.

2. – Jeg kunne aldri vært utenriksminister i et parti som går langt i å benekte at klimaendringene er menneskeskapt: det temaet er så viktig at det er på vei over fra klima- til utenrikspolitikk.

Det finnes ingen vitenskapelige bevis for klimaendringene.
Støre er tilhenger av førevarprinsippet. Tiltalte er skyldig inntil det motsatte er bevist.  Støre vil tilbake til middelalderens rettløshet.

3. – Jeg kunne aldri vært utenriksminister for et parti som kutter norsk bistand til Afrika med 85 prosent.

4. – Jeg kunne aldri vært utenriksminister for et parti som kutter støtten til Midtøsten med 85 prosent og støtten til FN med over 50 prosent.

Støre kan kun forestille seg veldedighet når han står med en pistol i hånden. Under trussel om frihetsberøvelse skal norske borgere tvinges til å gi fra seg pengene sine til Støres prosjekter.

5. – Jeg kunne aldri vært utenriksminister for et parti som sier at markedet er veien til velstand. Markedet er et brukbart virkemiddel, men en fryktelig dårlig herre, noe finanskrisen tydelig har illustrert, sier Aps populære utenriksminister.

Markedet er fredelig samkvmem mellom individer. Støre mener at fred ikke fører til velstand. Vold er veien til velstand.