DLF mot r

Da går 2008 mot slutten og dette blir årets siste bloggpost. Finansboblen som har bygget seg opp i en årekke sprakk og vi fikk finanskrise.

De såkalte høyrepartiene har (nok en gang) vist sitt sanne ansikt vet å kreve omfattende statlige inngrep og rentekutt for å møte krisen.

Det er tydelig at det finnes kun 2 politiske alternativer i Norge. Sosialdemokratene og Det Liberale Folkepartiet

Sosialdemokratene finner sitt idelogiske tankegods hos Karl Marx. La oss ta en kikk på de 10 kravene i det kommunistiske manifest:

1. Abolition of property in land and application of all rents of land to public purposes.
2. A heavy progressive or graduated income tax.
3. Abolition of all rights of inheritance.
4. Confiscation of the property of all emigrants and rebels.
5. Centralization of credit in the banks of the state, by means of a national bank with state capital and an exclusive monopoly.
6. Centralization of the means of communication and transport in the hands of the state.
7. Extension of factories and instruments of production owned by the state; the bringing into cultivation of waste lands, and the improvement of the soil generally in accordance with a common plan.
8. Equal obligation of all to work. Establishment of industrial armies, especially for agriculture.
9. Combination of agriculture with manufacturing industries; gradual abolition of all the distinction between town and country by a more equable distribution of the populace over the country.
10. Free education for all children in public schools. Abolition of children’s factory labor in its present form. Combination of education with industrial production, etc.

Det Liberale Folkepartiet avviser alle kravene. Vi er tilhengere av et totalt skille mellom økonomi og stat. Staten er et kollektivt organisert selvforsvar (mot vold) hverken mer eller mindre.

Så ser vi på resten av partifloraen i Norge:

De har delvis gjennomført kravene i 1,3,6,7 og 9 og støtter i dag dette. 
De har fullstendig gjennomført kravene i 2,5 og 10 og støtter i dag dette.

Krav 8 finner, i vårt 50% fascistiske samfunn, sin form i tvungen lønnsnemd. Så også dette er delvis gjennomført.
 
(I 100% fascistiske land var det forbud mot streik og lockout og tvangsarbeide. I Sovjet var det utstrakt bruk av slavearbeid slik Marx krevde.)

Det er med andre ord DLF mot røkla. Det kan synes som en ujevn kamp, men vi har fordelen av å kjempe for sannheten:
Fred gir alltid de beste resultater, vold til annen bruk en bekjempelse av overgrep fører alltid galt av sted.

Godt Nytt År!

Give peace a chance

Et av julens budskap er fred. Fred ikke bare mellom nasjoner men også mellom mennesker. Fred mellom mennesker får man når alle respekterer sin neste og tar et nei for et nei. Når noen sier "Nei, det vil jeg ikke!" skal du si "Det er greit" og stille gå videre.

Det Liberale Folkepartiet har fred som budskap. Vi er få. Dessverre respekterer de færreste sin neste, de færreste tar et nei for et nei. De fleste ønsker å løse allverdens problemer med vold.Det er ikke vanskelig å komme med eksempler:

  • Markedet, dvs. fredelig handel, fungerer ikke. Vold er løsningen.
  • Frivillig veldedighet fungerer ikke. Vold er løsningen.
  • Ansvaret for barnas skolegang kan ikke overlates til foreldrene, vold er løsningen.
  • Fredelig organsiering av omsetning av sex fungerer ikke vold er løsningen.
  • Fredelig omsetning av rusmidler fungerer ikke vold er løsningen.
  • Frivillige betalingsmidler fungerer ikke, vold i form av pengemonopol og sentralbank er løsningen.
  • Frivillig organisering av veier og kommunikasjonsmidler fungerer ikke vold er løsningen.
  • osv osv.

Vold er løsningen på *alt*. Fred som løsningsmetode er på vikende front.

DLF’s budskap om fred blir hovedsakelig ignorert, men også latterliggjort og utskjelt. Jeg sender derfor en oppfordring til alle dere som ignorerer oss, ler av oss og skjeller oss ut om å ta julens fredsbudskap inn over seg:

Det er rett og møte din neste med fred. Fred virker alltid. DLF’s budskap kan oppsummeres i tittelen på John Lennons berømte sang: "All we are saying is give peace a chance."

En riktig god og fredelig jul til alle!

Slik lager sentralbanken penger

Vi så i forrige bloggpost at bankene lager penger ut av løse lufta. Norges Bank kan også trylle. Det kan skje ved å trykke penger eller såkalte F-lån til bankene.

F-lånene settes inn på særskilte kontoer som bankene har hos Norges Bank. Bankene stiller verdipapirer som sikkerhet for lånene.

Norges Bank kontollerer seddelpressen og kan derfor 100% sikkert honorere innskuddene med kontanter. Innskuddene blir derfor betraktet som kontanter og bankene lager, på vanlig måte, det mangedobbelte i elektroniske penger som de låner ut.

Som vi ser gir såkalte F-lån den mangedobbelte inflasjonseffekten av kontanter og dette er derfor Norges Banks foretrukne måte å inflatere pengene våre.

Merk det fine samarbeidet mellom bankene og sentralbankene. Bankene lager elektroniske penger ut av løse lufta med kontanter som sikkerhet. Sentralbanken ligger bak og forer bankene med kontanter laget ut av løse lufta.

 

Slik lager bankene penger

Jeg har tidligere påstått at bankene driver legalisert falskmyntneri. Jeg vil nå forklare hvordan dette skjer.

Vi så i forrige bloggpost at kvitteringer på oppbevaring av gull kunne brukes som penger. La oss nå anta at eieren av hvelvet får en *lys* ide:  "Jeg låner ut pengene mot rente, så tjener jeg noen kroner ekstra!" Han lager derfor ekstra gullkvitteringer og låner den ut mot et løfte om tilbakelevering med renter om en stund. Lånetakeren bruker kvitteringen som betalingsmiddel og vips så har det kommet flere penger i sirkulasjon.

Dette er en svindel som kan sette de opprinnelige eierne av gullet i en vanskelig situasjon. Dersom lånetaker bytter bort kvitteringen og ikke innfrir lånet har den opprinnelige eieren av gullet mistet en del av gullet sitt fordi det er flere kvitteringer en gull. Dess flere kvitteringener hvelveieren utsteder dess mere profitt kan han gjøre, men han utsetter samtidig eierne av gullet for stadig større risiko. Sikkerheten for kvitteringene får i stigende grad over fra å være håndfaste verdier, gull til å bli fagre løfter om fremtidig tilbakebetaling.

Banker i Norge, USA og resten av verden driver i dag sin virksomhet på samme måte som hvelveieren som skriver ut ekstra kvitteringer. Forskjellen er at det i hvelvet ikke er gull men kontanter og at bankene ikke skriver ut kvitteringer men bruker elektroniske kontoer. Pengene på konto gir deg rett til kontanter på samme måte som kvitteringene gir deg rett til gull.

Dersom eieren av et parkeringshus betraktet parkeringene som lån av bilene og drev en utleievirksomhet ble han raskt sperret inne. Bileierene har kun satt bilene til oppbevaring, de har ikke lånt bort bilen.

Når du setter penger på en vanlig konto er det hovedsakelig en oppbevaring. Du rår over pengene og kan når som helst ta dem ut. Allikevel betrakter domstolene innskudd som lån som gir bankene rett til å drive forretningsvirksomhet med pengene. ( Kun innskudd på kontoer med uttaksbegrensninger har karakter av lån. Men da ser vi også at siden innskyter ikke kan ta ut pengene blir det ingen inflasjon.)

Rettsystemet har legalisert bankene svindel og gitt dem rett til å lage penger rett ut av løse lufta.

Gode og dårlige penger.

Jeg påstod i forrige bloggpost at staten og bankene driver falskmyntneri. De lager penger ut av løse lufta og har dette som en lukrativ geskjeft på borgernes bekostning. 

Falskmyntneriet gjør at pengenes verdi smuldrer bort mens du har dem i hendene. Penge blir dårlige. Et mottrekk mot dette ville vært å nekte å ta imot disse pengene så dette har staten forbudt ved lov § 14.

Dette forbudet umuliggjør nærmest alene private penger. For hvorfor skulle noen betale med gode penger når selger er lovpålagt til å ta i mot dårlige? For sikkerhets skyld er det i tillegg blitt forbudt å lage private penger  § 13.

Mange tror kanskje at det på en eller annen måte er nødvendig at staten tar seg av pengeproduksjonen, men nei det er ikke slik. Penger er en vare og private aktører kan tilby denne varen og gjøre fortjeneste på den:

Myntprodusenter kan lage mynter og selge dem med fortjeneste. (Myntproduksjon er en interessant vitenskap.)

Man kan også tenke seg at private aktører oppbevarer edle metaller for sine kunder og tar betalt for denne tjenesten. Selskapet utsteder kvitteringer for oppbevaringen til kundene og kundene bruker kvitteringen som betalingsmiddel. Oppbevaringsbedriften gjør sin profitt ved å kreve betaling for oppbevaringen av metallet.

Vi ser at statens pengemonomol ikke er noen nødvendighet, tvert om vi klarer oss mye bedre uten. Som Marx sier i det kommunistiske manifest: Innføringen av sentralbankene er despotisk og økonomisk uholdbart. Vi innfører det allikvel for å knuse borgerskapet.  

Vi lider under pengemonopolet kun fordi staten kunne innføre det. Makten er sin egen rett.

En falskmyntner i nabolaget

Tenk deg at du får en falskmyntner i nabolaget. Han trykker sine egne penger. Et digert hus kjøper han, luksus biler, flatskjermer og stereoanlegg på alle rom, mat på den beste restauranten, personlige tjenere et liv i sus og dus. Også det lokale næringslivet får et oppsving med økt salg og overskudd.

Er så falskmyntneren en gave til samfunnet? Tryller falskmynteren velstand ut av ingenting? La oss se på hva som skjer videre:

Den lokale byggherren må ansette flere snekkere og må tilby noen snekkere som jobber et annet sted høyere lønn. Flatskjermprodusenten trenger flere elektriske komponenter og må overby komponenter som ellers ville blitt brukt til andre ting. Restauranten må ansette en ny kelner og kokk og må overby deres eksisterende lønninger osv. osv.

Gradvis begynner prisene å stige.

De som aldri får disse pengene eller får dem sent opplever at ting blir dyrere og at de får mindre for sine penger. Den samlede effekten av falskmynterens aktivitet er at borgerne samlet får eksakt like mye varer, men de fordeles slik at de som får pengene først får mer mens resten får mindre.

Falsmyntneri er i dag legalisert. Professorer i økonomi, et samlet pressekorps og våre politikere forteller oss at falskmyntneri er en gave for økonomien og samfunnet. Det er en løgn. Falskmyntneri stimulerer noen deler av økonomien og noen mennesker på bekostning av andre deler.

Det er kun et parti som er imot legalisert falskmyntneri i Norge.
Det er DLF.

 

 

Førevar prinsippet i norsk idrett.

Førevar prinsippet er nå innført i norsk idrett. Kvinner og menn foreldre og ildsjeler betraktes fra den 1 januar 2009 som pedofile og må holde seg unna barna inntil de har fremlagt politiattest. For å være på den sikre siden skal alle med, ingen slipper unnna. Best å være førevar.

Dette er et eksempel på vrangvilje. Den velvillige betrakter alle voksne som uskyldige, ansvarlige, skikkelige, fredelige og vennlige inntil det kommer indikasjoner på det motsatte. Dette er et av grunnprinsippene i en rettstat. Tiltalte betraktes som uskyldig inntil det motsatte er bevist. 

Den vrangvillige har motsatt utgangspunkt; Alle betraktes som skyldige skurkaktige, uansvarlige og uskikkelige inntil det motsatte er bevist.

De vrangvillige flokker seg til maktposisjoner slik at de kan få kontrollert alle de skyldige og nå har de altså plassert seg i ledelsen i norsk idrett også.

 

Økonomifaget i krise

Vi står nå midt i en krise som skyldes offentlige inngrep særlig ordningen med statlig pengemonopol. De underliggende årsakene ignoreres, men de fleste er allikel enige om at krisen skyldes uvettige utlån.

Midt i denne situasjon går altså professorerer, kommentatorer og politikerer ut og sier at løsningen på krisen er utlån og kritiserer bankene for å holde igjen. Vi får altså vite at "Løsningen på krisen er "mer av det som forårsaket den". Dette er en selvmotsigelse som burde få noen hver til å tenke seg om, men vi bullshittes altså i strie strømmer med at nye utlån er nødvendig for å rette økonomien.

Realitetene er at vi i lang tid har konsumert for mye og spart for lite. For å bøte på dette må vi nå spare mer og konsumere mindre. Det er gjort omfattende feilinvesteringer rettet mot konsum disse må nå likvideres og ressursene må settes inn i produksjon.

Dess flere tiltak myndighetene iverksetter for å stimulere konsum og forhindre sparing dess lenger og dypere vil krisen bli.

Dersom du har lyst til å lære ORDENTLIG økonomi (til forskjell fra det KEYNES BULLSHITTET ) vi nå fores med i alle kanaler anbefaler jeg http://mises.org som har daglige artikler om økonomi og en nettbutikk med ORDENTLIGE bøker om økonomi.