Hvorfor forutså ikke pressen finanskrisen?

Audun Stanghelle stiller spørsmålet. Hvorfor sviktet pressen i å forutsi finanskrisen http://www.aftenposten.no/meninger/kommentatorer/stanghelle/article2894422.ece

Dersom Norge hadde vært en rettstat som håndhevde eiendomsrett og kontraktsrett ville vårt banksystem sett helt annerledes ut: Gull (muligens sammen med sølv) ville vært betalingsmiddelet. Betaling ville skjedd enten direkte med metall eller vet at kundene oppbevarte sitt metall i banken med mulighet for sedler og elektronisk betaling. Bankenes utlån av innskyters gull uten eksplisitt godkjenning fra innskyter ville vært forbudt.

I steden har vi fått tvungent betalingsmiddel. Gullet er erstattet med en printer hos sentralbanken. Verdien av tvangspengene er i stor grad offentlig gjeld som kjøpes for nyprintede penger og lånetakeres gjeld når bankene lager nye penger til lån.

Gull er en vare. I stedet for å få varepenger har vi fått gjeld i sirkulasjon som tvungent betalingsmiddel. Utlån skjer uten innskyters tillatelse med borgerne som påtungne garantister. Bankene er organisert i et statlig kartell organisert av sentralbanken som tillater og påtvinger dem å drive ekstremt dårlig uten konkurranse. Staten håndhever ikke kontrakter i gull. ( http://www.lovdata.no…Sentralbanklovens 13&14)

Statens inngripen har totalt ødelagt bankvesenet verden over. Organiseringen av pengevesenet er en elefant som oversees av journlistene. Hvorfor det?

For den som har lest Stanghelle en tid er svaret klart: Stanghelle og flertallet av journalistene er venstreorienterte. Deres utgangspunkt er at «markedene har sviktet». Oversatt fred og fordragelighet har sviktet. Det er på tide å forsøke vold. Tanken på at det er voldsbruken som er problemet ramler dem ikke inn et sekund. Stanghelle vil derfor aldri stille spørsmålstegn ved tvungne betalingsmidler, tvungne innskudsgarantier og forbud mot gull. Vold er godt. Staten er god og klok. Fred virker ikke og fører til katastrofe.

Med dette utgangspunktet vil Stanghelle og de øvrige journalistene aldri være i stand til å forstå økonomi. Skadeeffektene av voldsbruk ignoreres- Journalistene driver selvsensur. Stanghelle &co er kun interessert i å lete etter skadeeffektene av fred og fordragelighet som et springbrett for ytterligere voldsbruk.

Dette bekrefter han igjen i denne artikkelen. Han tar for gitt at årsaken til problemet er finans og forretningsfolkene og mener at årsaken til at journalistene ikke varselet krisen var for tette bånd til disse. Den reele årsaken er journalistene i all hodsak er influert av Marxististiske ideer. Marxistene klødde seg i hodet når kommunismen sviktet, de klør seg også i dag når deres sentralplanleggingsøkonomi svikter. 

De økonomiske skadeeffektene av voldsbruk (toll, skatt, reguleringer tvangspenger, inflasjon..) har vært kjent av økonomene lenge. For den som har lyst til å lære økonomi er http://mises.org…et godt utgangspunkt.

Nærmer vi oss slutten på tvangspengeperioden?

Dollar er verdens valutareserve. Under Bretton Woods 1946-1971 var dette formalisert ved at FED i USA forpliktet seg til å betale gull for dollar til jordens sentralbanker til USD 35 pr ounce.  Sentralbankene på sin side brukte dollar (som erstatning for gull) som sikkerhet for sine penger. FED inflaterte stadig og i 1971 sa Nixon opp avtalen for å stanse flyten av gull ut fra hvelvet til FED. Siden dette har jordens valutaer vært uten forbindelse til gull eller noe som helst annet.

Historisk har tvungne betalingsmidler vært fiaskoer med økonomiske kriser mens gjenninføring av gullpenger har ført til økonomisk vekst og stabilitet. Særlig vellykket har gjenninnføringen av gull vært der det ikke har vært sentralbanker.

I finanskrisen vi nå gjennomlever er det tydelig at myndighetene i USA og ellers vil tilføre ubegrenset likvidet i form av lave renter og redningspakker. Foreløbig opplever folk at det er krise og hamstrer kontanter for å takle den. Men på et tidspunkt vil folk føle at krisen er over og begynne å bruke pengene. Vi kommer da til å få en kraftig prisstigning som følge av inflasjonen.

Da må FED velge på nytt: Kraftig inflasjon eller ny og svært alvorlig krise? Ut i fra erfaringen med denne krisen er det godt mulig at USA velger inflasjon. Men da vil dollaren forsvinne som valutareserve. Og hva da med jordens øvrige valutaer som inflaterer oppå dollaren? Et sammenbrudd i jordens valutaer med hyperinflasjon og kaos er ikke et usannsynlig scenario. Vi risikerer også politiske konsekvenser med rop på en sterk og handelkraftig leder for å rydde opp.

For å møte denne utfordringen bør gull snarest legaliseres i Norge. Dersom vi begynner NÅ vil vi ha ordentlige penger i sirkulasjon når krisen kommer slipper vi i hvert fall sammenbrudd i betalingsystemet innenlands. Myndighetene må fjerne alle hindringer for å betale med gull. Markedene vil ordne resten.

 • Staten må si fra seg sitt pengemonopol og fritt tillate private å utstede sedler og minte gullmynter.
 • Den norske kronen må miste sin status som tvungent betalingsmiddel. dvs at selgere må få nekte å ta i mot norske kroner om de ønsker det. Staten bør lage en plan for å avvikle sin pengeproduksjon helt.
 • Gull må bli gangbar betalingsmiddel for skatter og avgifter.
  Regnskap må kunne føres i gull.
 • Staten må håndheve kontrakter med betaling i gull.

Dersom vi starter forberedelsene nå vil vi være rustet til å takle krisen som kan komme om få år.

The golden constant

Roy Jastram publiserte i 1977 en undersøkelse der han hadde hadde gjennomgått prisdata for gull og varer i Storbritania og USA gjennom mere enn 400 år for å måle kjøpekraften til gull. Han gikk frem ved å finne prisene for ulike varer i dollar og pund og prisene for gull i dollar og pund for å finne hva gull kunne kjøpe av ulike varer på ulike tidspunkter.

Det oppsiktsvekkende resultatet var at kjøpekraften har vært tilnærmet konstant! Det vil si at en bestemt mengde gull kjøpte omtrent den samme handlekurven i 1560 som i 1970 og altså hele tiden i den mellomliggende periode. En kilo mel ville altså koste omtrent det samme i 1560 og 1970, en grei jakke vil koste omtrent det samme i 1860 og 1950 en grei bil omtrent det samme i 1930 og 1970 osv. ( Sammenlikn dette med prisen på kjente varer som hobbysjokoladen og kroneisen som har blitt omkring 15 doblet på ca 30 år)

Dersom man tenker etter er ikke dette så merkelig allikevel. Flere ting stabiliserer gullprisen:

 • Gull er en råvare som andre råvarer. Det er krevende å utvinne den. Etter som den teknologiske utviklingen har gått fremover har det blitt omtrent like mye lettere å utvikle gull som andre varer.
 • Gull er penger. Når man har fått mye varer for pengene har det blitt interressant for flere å sette i gang med gullutvinning.
  Da øker gullproduksjonen relativt til andre varer og prisene synker. Etter en tid fpr man mye varer for pengene og noen gullprodusenter har valgt vareproduksjon og gullproduksjonen har sunket relativt til andre varer igjen.
 • Gull er ikke forgjengelig, det er edelt og konsumeres ikke. Det betyr at nesten alt gullet som noen sinne er produsert fortsatt finnes. Økning og minsking i gullproduksjonene vil derfor bare langsomt påvirke prisene på gull.

Denne stabiliteten har flere fordeler.

 • Rentene, gebyret for å låne vekke penger, blir lave. Dette fordi lånegiver kun trenger å ta hensyn til kredittrisiko og ikke verdiforringelse som følge av inflasjon av pengene i lånetiden. Rentene blir også stabile. Typisk rente med gull er 3-5% avhengig av utviklingsnivået i økonomien.
 • Gull som valuta gjør internasjonal handel forutsigbar i motsetning til dagens valutasystem der kursene kan svinge voldsomt i løpet av få dager.
 • Man unngår inflasjon, sirkulasjon av gjeld som penger og deflasjon penger som forsvinner. Gull forsvinner ikke.

Gull er på alle måter overlegent dagens tvungne betalingsmidler. Det er nettopp derfor gull er forbudt: For å tvinge folk til å bruke de tvungne statlige monopol pengene. Kostnadene ved dette er altså mange. Lavere økonomisk vekst, mindre handel og stadige finanskriser.

Legaliser gull!

When will they ever learn?

Norsk venstreside perverterer igjen betydningen av ordet “fritt” (Fritt Palestina). Sharia er “fritt”. Jeg kan knapt tenke meg et mere undetrykkende styresett enn Sharia. “Fritt” i venstreside terminologi betyr et svært totalitært, undertrykkende regime.

Vi ser det igjen og igjen: I kampen mellom helt totalitære og mindre totalitære ideologier og regimer støtter venstresiden konsekvent, varmhjertig og energisk det mest totalitære alternativet.

Palestina og Sharia er bare enda et eksempel i den lange rekken:
(Stalin, Mao, Pol Pot, Castro, Vietnam, Albania, Taliban..)

Det er ingen grenser for hvilke massemordere og despoter disse folkene kan få seg til å demonstrere for. Årsaken er at de er brødre i ånden. De har den samme drift etter å kontrollere og styre sine medborgeres liv.

When will they ever learn? When will they ever learn?

 

Hvorfor kan ikke muslimene og jødene leve side om side?

Fordi muslimenes religion krever at religionen deres skal ha rettskraft. Det innebærer blant annet at de med med vold vil håndheve at

 • jødene betaler mer skatt.
 • jødene ikke kan ha offentlige stillinger.
 • jødene ikke kan ansette muslimer.
 • jødiske vitneprov ikke tillegges samme vekt som muslimske.
 • Kvinners vitneprov ikke ilegges samme vekt som menns.
 • forbrytelser av muslimer mot jøder gir 50% strafferabatt.
 • kvinnelige muslimer ikke kan gifte seg med mannlige jøder
 • kvinners vitenprov er av mindre verdi.

Ingen, med bare et snev av selvoppholdelsesdrift, aksepterer slik krav fra sine naboer.

Israels tre valg.

Det er politisk korrekt for tiden å fortelle Israel at de ikke skal angripe Gaza. Når man forteller noen hva de ikke skal gjøre i en valgsituasjon er det  naturlig å tenke igjennom vedkommedes alternativer først.

Alternativ 1 er klart. De kan angripe gaza, drepe og fange flest mulig medlemmer av Hamas og ødelegge deres evne til å sende raketter.

Alternativt 2 er også klart. Israel kan sitte med hendene i fanget og se rakettene falle ned. 3278 raketter falt ned over et område med 1 million mennesker i 2008. Hamas lover at det kommer mer i 2009. Det er ingen grunn til å tvile. Hamas finansieres av Iran som igjen finansieres av vestlig industri deriblandt Statoil.

Alternativ 3 er å innføre Sharia i det området som nå er Israel. Hamas charter er å opprette en islamtisk stat. Når det er oppnådd vil de slutte fred.

De som for tiden forteller Israel at de ikke skal angripe Gaza er svært opptatt av å unngå bomber og lemlestelser, det må bety at de forkaster alternativ 2.

Oversatt betyr altså "Stans kampene i Gaza!".

Innfør Sharia i Israel!

Raketter over Israel

Google er min venn. Hva skjer i Israel? Her fant jeg en grei oversikt:

Hamas fyrte i 2008 av 3278 raketter og mortarer mot Israel (en dobling i forhold til 2006 og 2007).

Hamas avsluttet våpenvilen med Israel 19 desember og fyrte fra den 18 desember av 20-60 prosjektiler mot Israel daglig. Rekkevidden på prosjektilene er inntill 40km hvilket gjør at ca 1 million Isralere bor innenfor prosjektilenes rekkevidde. Hamas melder den 24 desember at dette bare er begynnelsen og at angrepene vil øke i intensitet,

Den 27 desember reagerer Israel militært for å få slutt på angrepene.

Odd Karsten Tveit og Harald Stanghelle forteller oss at Israels angrep dreier seg om valgkampen. Stanghelle kaller Israels reaksjon ekstrem.

Faktaene taler for seg selv både om Hamas, Israel, Tveit og Stanghelle.