Jalta konferansen

Roosvelt, Churchill og Staling møttes på Jalta i februar 1945 for å bli enige om etterkrigstidens Europa.

Et av avtalepunktene var bruk av Tyskere til slavearbeide. Det gjaldt både i Sovjet og Vesten. Det er alment akseptert at Stalin var ond mens Chuchill og Roosvelt var gode. Særlig Roosvelt er blitt populær i vår tid nå som Obama er blitt president.

Hva skal man si om folk som blir enige om å bruke millioner av mennesker som slaver i åresvis? I mine øyne var det 3 onde statsledere som møttes på Jalta i 1945. Ethvert resskaffent menneske ville blankt avvist slaveri.

Roosvelt’s og Churchills ideer om frihet og fred gjaldt kun mellom nasjoner. De ville ha fred mellom nasjonene og selvstendige nasjoner. De hadde ingen ideer om frie mennesker og fred mellom mennsker. Da ville de stanset denne uhyrlighet.

Liberalismen var sten død i 1945.

Securing the government

Securing objects is an science. Large volumens has been written about the subject and security professionals use carefully developed methods in their work.

In computer science security professionals identifies vulnerabilites wich may provide access to sensitive information or applications, cause production downtime and other disruptions. The vulnerabilites may be unpatched servers, badly implemented programs, weak passwords, untrustful insiders, lack of physical security and many more. The security professional will try to identify the likelihood that some will actually exploit the vulnerabilites, and the corresponding business impact. He suggest countermeasures for the most serious risks.

A government is an institution that holds the exclusive power to enforce certain rules of social conduct in a given geographical area. The means of enforcement is physical violence. Physical violence may be used by criminals for plunder and other abuses and it is a great threat to society if criminals take control of the government in wich case the citizens has now way of selfdefense except breaking the law or leaving the country.

There are many methods to limit this treat:
The security professional would place the various task of the gowernment in many separate institutions.
For example those actually doing the violence, would do so only on strict orders given by others. Those giving these orders would again be carefully restricted and monitored be others again. Courts with due process will protect the citizens. Taxing must be proven by court and always with time limits.

Each institution will follow the least privilege principle and have clearly limited scope and tasks. The institutions will be regularily and systematically monitored by other institutions and actions will be taken following established procedures in case of misconduct.

Important institutions will have forced job rotation and other mechanism to make collusion as difficult as possible.

The whole design will be intricate and delicate to as far as possible eliminate all vulerabilities against the obvious threats of criminally minded citizens.

Using these well established security methodolgies will result in something like the American constitution of 1776 or the Norwegian constitution of 1814. The founding father had a clear goal to avoid abuse of the citizens by their government.

Unfortunately the design was not clever enough. Our constitutions contained contained many vulnerabilites wich has be exploited. The workings of our gowerments today contains little of the great ideas of the men creating them.

The norwegian constitution was hacked in 1884. When we abondend the principle of «The Rule of Law» to «The Rule of men» and embraced the system of Majority Rule «parlamentism». From a security perspective the Principle «All power in this hall» (all makt in denne sal) is horrible.

To use the information security analogy: The norwegian gowenment was hacked in 1884 and various trojans have since been placed. The malware now controls the applications and servers almost completely.

The consequnces are serious. The malware has caused a serious financial crisis and unsustainable welfare states wich are now collapsing. The prospect of riots and violent activism met by increasingly authorative and totalitarianian gowernments are are real and growing by the day.

To tackle the problems from the root a new carefully designed constitution 2.0 should be designed and implemented.

Stalins propagandasuksess

Stalin kalte sine sosialistiske konkurrenter, Nazistene, høyreekstreme for å sverte dem. Selv sosialdemokrater, som Willy Brandt, ble kalt «sosialfascister» av internasjonalsosialistene. Nazistene lå til høyre for Stalin men lå på de fleste områder litt til venstre for dagens politiske sentrum.

Nazistene delte ut sosiale goder, drev inntektsutjevning, naturvern, distriktspolitikk, samferdselspolitikk osv osv. Nazistene styrte og stelte med alle sider av folks dagligliv akkurat som dagens politikere. Nazistene fikk bred oppslutning fordi de drev sentrumspolitikk.

Allikevel ser vi stadigvekk at rasister stemples som høyreekstreme. Dette er feil. Rasistene ønsker seg, i likhet med den politiske venstreside, ulikhet for loven og befinner seg til venstre for det politiske sentrum.

Murens fall – en tapt mulighet

Muren falt for 20 år siden og Østblokkens innbyggere fikk en historisk mulighet til å avskaffe tyrraniet. The Declaration of Independence forklarer hva dette innebærer:

We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness. — That to secure these rights, Governments are instituted among Men, deriving their just powers from the consent of the governed, — That whenever any Form of Government becomes destructive of these ends, it is the Right of the People to alter or to abolish it.

Alle har rett til sitt eget liv, frihet og til å søke lykken. Statens oppgave er å sikre disse disse rettighetene. Slik har det ikke gått, tvert om staten opererer mer eller mindre destruktivt i hele den gamle østblokken. Staten er allestedsværende og mikroregulerer befolkningens økonomi og dagligliv.  Østblokkens befolkning fikk ikke sin frihet. Det er flere årsaker til dette:

  • Eksisterende maktstrukturer i form av nettverk og byråkrati.
  • Østblokkens nasjoner hadde for få mennesker med de riktige ideene og mot til å fremføre dem når det gjaldt som mest.
  • Vesten hadde innført Mussolinis «vuggen til graven«, «alt innenfor ingenting utenfor staten» Fascisme og var et dårlig forbilde for de nylig frigjorte nasjonene.

Kraft Durch Freude

Fascismen pipler frem fra de mest overrakende kanter. Nå er Ole Einar Bjørndalen ute og foreslår statlig toppidrett. Jeg grøsser. Nazistene hadde sin Kraft Durch Freude. Fascistene hadde sin Dopolavoro. Statens kontroll med idretten bak jernteppet er velkjent. Nasjonal Samling rakk også å sette i gang sin «Kraft gjennom glede», som forsøkte å få kontoll med idretten, mens de hadde makten i Norge under krigen.

Herhjemme vikles idretten og staten stadig tettere sammen. Idrettslagene er gjøkunger som mest har i oppgave å samhandle med staten på kommunenivå mens Norges Idrettsforbund er en annen gjøkunge som har i oppgave å samhandle med staten på nasjonalt nivå. Aktiviteten skjer i gruppene og særforbundene. Det begynner å bli uklart om Norges idrettsforbund er en tjener for idretten eller en herre som med pengegaver og vedtak styrer idretten fra oven.

Jeg hadde stor respekt for Bjørndalen. Nå er den borte. Enda en smågud som ønsker å kontrollere andre og stikke et sugerør i statskassen. Hvor skal dette ende?