Er bankvesenet kapitalistisk?

Kapitalisme (=fredelig handel) anklages stadig mer høylitt for å være årsak til finanskrisen. Bankvesenet er IKKE kapitalistisk. Her følge er liten gjennomgang av fakta:

Sentral i bankvesenet er sentralbankloven. En viktig paragraf her er § 14. Tvungent betalingsmiddel. http://www.lovdata.no/all/tl-19850524-028-003.html#14

«Bankens sedler og mynter er tvungent betalingsmiddel i Norge.»

Dette betyr at dersom noen tilbyr deg norske penger i Norge er du ved lov tvunget til å ta imot. Dette gjør det i praksis umulig med konkurrende betalingsmidler ( som holder sin verdi bedre enn norske kroner) fordi ingen betaler vil betale dyrt når de kan slippe billigere unna.

Vi har altså et STATLIG PENGEMONOPOL i norge. Statlige monopoler er det motsatte av kapitalisme.

§ 14 sier også følgende:
«Selv om en avtale inneholder klausul om betaling av en pengeforpliktelse i gullverdi, kan skyldneren frigjøre seg med tvungne betalingsmidler uten hensyn til denne klausul.»

Edle metaller er det beste betalingsmiddlet. Staten lovforbyr altså dette ved å fravike sin plikt til å overholde frivillig inngåtte kontrakter.

Norges bank avholder regelmessige rentemøter (http://www.norges-bank.no/templates/reportroot____66055.aspx) og fastsetter da renten ved dekret.

Prisfastsettelse ved statlig dekret er det motsatte av prissetting i et marked.

Norges bank styrer renten gjennom likviditetspolitikken ( http://www.norges-bank.no/upload/import/publikasjoner/penger_og_kreditt/2001-01/kran.pdf )

Norges bank lager penger ut av løse lufta og låner dem ut til bankene som kan låne det tidobbelte videre ut til kundene. Tilførselen av likvidtet er slik at *markedsrenten* holdes på den politisk fastsatte renten.

Pengeproduksjonen fastsettes altså gjennom statlig dekret og ikke av markedet.

Statlig bestemt produksjonsmengde av en vare er IKKE kapitalisme.

Årsaken til dette regelverket er at staten ønsker å finansiere sine utgifter gjennom inflasjon istedenfor upopulære skatter. Staten får inntekter av sentralbankens pengeproduksjon, men det viktigste er at sentralbanken og bankene er en sikker kjøper av statlig gjeld som altså finansieres med penger laget ut av løse lufta.

Dersom enkelte valutaer ble tilført mere likviditet enn andre valutaer (og altså tapte sin verdi raskere) ville alle som satt med denne valutaen forsøke å selge seg ned så fort som mulig. For å unngå slik konkurranse som vil ødelegge statenens inflasjonsinntekter er inflasjonen organisert internasjonalt under IMF (www.imf.org) som koordinerer inflasjonen og støtter valutaer som inflateres for kraftig. Sentralbankene er på denne måten organisert i et kartell som gjør det mulig å være uansvarlig.

Fellesstatlige karteller er IKKE kapitalisme.

Herhjemme organiseres bankene i et kartell under sentralbanken ved at alle banker etablert i Norge *kan* ha foliokonto i Norges bank. Det er via disse sentralbanken tilfører sin likviditet og det er umulig å drive konkurransedyktig bankvirksomhet uten slik konto hos Norges Bank.

Norges banker er altså organisert i et kartell av staten. Dette er IKKE fri konkurranse og kapitalisme.

VI HAR IKKE KAPITALISME i bankvesenet.
VI HAR IKKE EIENDOMSRETT i bankvesenet. (Folk plyndes av statens likvidetstilførsel og lovbestemt tvunget betalingsmiddel)
VI HAR IKKE ORGANISASJOSFRIHET. Sunn bankdrift er effektiv lovforbud at de statlige sentralbankene og det fellestatlige IMF.

Bankvesenet behøver ikke annen kontroll enn eiendomsrett, organisasjonsfrihet og håndheving av kontrakter.