Wall street belongs to the government

The name «Occupy Wall street» is an ironic name of an anti capitalistic movement and a symbol of the movements absurdity.

Wall street is state property. The occupiers claim to fight the corporations but they are violating the property of the government!
The means of communication and transport in the US are for a large part in the hands of the state in accordance with the 6th demand in the Communist Manifesto.

This mix of state and corporations in Wall Street shows clearly that we are not living under capitalism but corporatism.

Legaliser taxiene!

English summary: Piratetaxies are unsafe and the norwegien police is wasting limited resources in figthing them. I urge the taxies to be legalized.

Piratdrosjene er arenaer for mange former for kriminalitet som voldtekter og ran. Politiet varsler nå at de vil bruke økte ressurser i kampen mot disse.

Hva er en pirattaxi?Jo det er en taxi som staten har illegalisert.

Hvorfor tar folk illegale taxier? Fordi de er billigere og fordi det er umulig å få ta tak i en legal taxi.

Hvorfor er illegale taxier billigere? Det er særlig fordi næringene betaler tyngende skatter til staten.

Hvorfor er det av og til umulig å oppdrive en taxi? Det er fordi staten har begrenset tilbudet av taxier med køer som resultat.

 Løsningen på pirattaxi problemet er en full legalisering av næringen.

Det vil si null skatter og null regulering av tilbudet. Dermed forsvinner konkurransefordelene for de illegale taxiene.

Statens taxipolitikk er en ulykke for borgerne som rammes av kriminalitet i drosjene og tvinges til å betale for meningsløs politibruk.

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Politiet-varsler-kamp-mot-piratene-6697797.html

War or Peace

The debate about the US bringing their guys home is becoming active as Ron Paul gains support. I believe in the right to self defense but I have been considerably less of a warmonger the recent years influenced in particular by Mises, Hayek and the other Austrian economists. I believe the constitution should make it a very long way to declare war.

First reason is the fact the socialism makes its biggest inroads in society during wars. The socialist just money printing, price controls planning and controlling, civil service and draft during war time. When the war ends the government is typically not returned to its prewar size. As an example the current deep economic crises can be traced back to the Vietnam war when the expenditures diluting the dollar made it irredeemable for 35USD/ounce.

Second reason is the understanding of the effectiveness of peaceful resistance proposed by the Albert Einstein Institute. Undermining unfriendly regimes economically and by supporting internal resistance movements is a low key alternative to war.

But this issue is not easy: What if the property of a citizen in a foreign country is nationalized? Theft cannot go unpunished and some response must come or you get more of the same kind.

Teknokratene tar over

Teknokratene tar nå over styringen i Europa.

Pararellene til mellomkrigstiden er skremmende. Der ekspertene og vitenskapsfolkene ble kalt inn for å styre landene gjennom depresjonen. Her er en lederartikkel fra Handels- og Sjøfartstidende den 27. desember 1933 der det argumenteres for at en profesjonell forsamling av partene i arbeidslivet, vitenskapens grener, litteratur og kunst tar over styringen og sette seg ut over snevre partihensyn.

Når blir man voksen?

English summary: In this post I argue that people should be considered adult on the basis of homesteading rather than on the basis of age.
Strafferettslig blir man myndig når man blir 18 men sosialdemokratene mener at folk aldri blir helt voksne. Her er et typisk utsagn om pengebruk:”Vi styres alt for mye av spontane følelser, og ikke minst hva pressen mener vi til enhver tid skal bry oss om, det er derfor vi har folkevalgte som tar denne avgjørelsen for oss”

Så vi er ikke helt i stand til å forvalte penger. Vi tenger noen til å ta beslutninger for oss. Jeg skal gi dem et poeng; Noen blir aldri voksne;

Jeg har aldri vært fornøyd med en myndighetsalder på 18. Det er tilfeldig og urettferdig. Noen modnes tidligere enn andre. Det er praktiske problemstillinger som barnearbeid, barn som ikke vil bo sammen med foreldrene og stemmerett som blir dårlig løst med en slik aldersbestemt grense.

Snarere enn å sette grensen ved en bestemt alder vil jeg sette grensen ved at man lever som en voksen. Det vil si at man har sin egen husholdning. I dyreriket tilsvarer det at avkommet sørger for sin egen mat og forlater foreldrene. For mennesker vil det si at man lever av egen inntekt og steller seg selv.

Omfanget av barnearbeid blir derved vesentlig mindre siden barnearbeiderne i stort omfang faktisk er voksne. Man ser også hvor grusomt det er å nekte disse et levebrød.

Barn som lever under vanskelige familieforhold får anledning til å flytte i tidlig alder.

Når det gjelder stemmerett blir konsekvensen at folk på trygd ikke har stemmerett. Denne grupperingen lever som barn livnært av moderstat og bør behandles som barn i denne sammenheng.

Øremerket skatt

Summary in English: In this post I argue enabling the taxpayers to decide how their tax payments shall be used. The bureaucrats suggest the usage and the taxpayer assign the payments using some web application.

Mange betaler sin skatt med glede, men jeg har et forslag til å øke gleden; Øremerket skatt.Det vil si at alt du betaler i skatt kommer inn på en egen konto hvorfra du kan velge hvilke formål pengene skal brukes til.

Dette er velkjent fra frivillige organisasjoner som Plan fadder.  Giverne betaler ikke bare inn penger, de blir også fadder for et spesielt barn. Mikrolån organisasjonen KIVA gjør det samme. Du presenteres for en rekke prosjekter og velger hvilke du vil støtte. Det personlige, konkrete forholdet gir mye større glede ved å gi enn bare å betale inn i en stor sekk.

Dersom man gir penger til en helsearbeider, en lærer, en idrettshall, en trygd eller en gangsti føler man virkelig at man bidrar til samfunnet. I disse dager ville politiet i Oslo sikkert raskt få dekket inn sine utgifter. Noen prosjekter blir det sikkert rift om; Hvem vil vel ikke sponse Jens tur til Washington for å møte Obama? Olympiske leker vil nok gå som varmt hvetebrød.

Noen innvendinger er kanskje at dette er for vanskelig? Det tror jeg ikke. Inntektssiden er grei. Staten har stålkontroll på skatteinntektene. Når det gjelder avgifter kan det utstedes er kort ( tilsvarende trumf eller coop ) der moms og andre avgifter blir godskrevet «skattekontoen» når vi handler. Noen inntekter som inflasjon er vanskelig å plassere, jeg foreslår at disse inntektene fordeles jevnt på alle aktive skattekontoer.

Utgiftene er det kanskje litt mindre kontroll på, men staten bør jo skaffe seg kontroll om de ikke har det. Alle utgifter må ha et bestemt formål og da er det bare å tilrettelegge for at formål og beløp enkelt kan publiseres til skattebetalerne.

Noen vil innvende at dette er for dyrt. Det vil jeg også bestride. En liten frivillig organsisasjon som KIVA har laget et utmerket opplegg. Det er allerede lagt klart for alle skattebetalere med pålogging til Altinn. Utgiftene er småpenger i forhold til budsjettene.

Noen vil kanskje innvende at noen formål ikke vil bli dekket inn; altså at folk feilprioriterer. Til dette vil jeg svare at 3 millioner mennesker vet bedre hva som er viktig og ikke viktig enn noen få tusen byråkrater og politikere. Dette må være sosialdemokratisk folkestyre i praksis.