Give peace a chance

Et av julens budskap er fred. Fred ikke bare mellom nasjoner men også mellom mennesker. Fred mellom mennesker får man når alle respekterer sin neste og tar et nei for et nei. Når noen sier "Nei, det vil jeg ikke!" skal du si "Det er greit" og stille gå videre.

Det Liberale Folkepartiet har fred som budskap. Vi er få. Dessverre respekterer de færreste sin neste, de færreste tar et nei for et nei. De fleste ønsker å løse allverdens problemer med vold.Det er ikke vanskelig å komme med eksempler:

  • Markedet, dvs. fredelig handel, fungerer ikke. Vold er løsningen.
  • Frivillig veldedighet fungerer ikke. Vold er løsningen.
  • Ansvaret for barnas skolegang kan ikke overlates til foreldrene, vold er løsningen.
  • Fredelig organsiering av omsetning av sex fungerer ikke vold er løsningen.
  • Fredelig omsetning av rusmidler fungerer ikke vold er løsningen.
  • Frivillige betalingsmidler fungerer ikke, vold i form av pengemonopol og sentralbank er løsningen.
  • Frivillig organisering av veier og kommunikasjonsmidler fungerer ikke vold er løsningen.
  • osv osv.

Vold er løsningen på *alt*. Fred som løsningsmetode er på vikende front.

DLF’s budskap om fred blir hovedsakelig ignorert, men også latterliggjort og utskjelt. Jeg sender derfor en oppfordring til alle dere som ignorerer oss, ler av oss og skjeller oss ut om å ta julens fredsbudskap inn over seg:

Det er rett og møte din neste med fred. Fred virker alltid. DLF’s budskap kan oppsummeres i tittelen på John Lennons berømte sang: "All we are saying is give peace a chance."

En riktig god og fredelig jul til alle!