Give peace a chance

Et av julens budskap er fred. Fred ikke bare mellom nasjoner men også mellom mennesker. Fred mellom mennesker får man når alle respekterer sin neste og tar et nei for et nei. Når noen sier "Nei, det vil jeg ikke!" skal du si "Det er greit" og stille gå videre.

Det Liberale Folkepartiet har fred som budskap. Vi er få. Dessverre respekterer de færreste sin neste, de færreste tar et nei for et nei. De fleste ønsker å løse allverdens problemer med vold.Det er ikke vanskelig å komme med eksempler:

 • Markedet, dvs. fredelig handel, fungerer ikke. Vold er løsningen.
 • Frivillig veldedighet fungerer ikke. Vold er løsningen.
 • Ansvaret for barnas skolegang kan ikke overlates til foreldrene, vold er løsningen.
 • Fredelig organsiering av omsetning av sex fungerer ikke vold er løsningen.
 • Fredelig omsetning av rusmidler fungerer ikke vold er løsningen.
 • Frivillige betalingsmidler fungerer ikke, vold i form av pengemonopol og sentralbank er løsningen.
 • Frivillig organisering av veier og kommunikasjonsmidler fungerer ikke vold er løsningen.
 • osv osv.

Vold er løsningen på *alt*. Fred som løsningsmetode er på vikende front.

DLF’s budskap om fred blir hovedsakelig ignorert, men også latterliggjort og utskjelt. Jeg sender derfor en oppfordring til alle dere som ignorerer oss, ler av oss og skjeller oss ut om å ta julens fredsbudskap inn over seg:

Det er rett og møte din neste med fred. Fred virker alltid. DLF’s budskap kan oppsummeres i tittelen på John Lennons berømte sang: "All we are saying is give peace a chance."

En riktig god og fredelig jul til alle!

Slik lager sentralbanken penger

Vi så i forrige bloggpost at bankene lager penger ut av løse lufta. Norges Bank kan også trylle. Det kan skje ved å trykke penger eller såkalte F-lån til bankene.

F-lånene settes inn på særskilte kontoer som bankene har hos Norges Bank. Bankene stiller verdipapirer som sikkerhet for lånene.

Norges Bank kontollerer seddelpressen og kan derfor 100% sikkert honorere innskuddene med kontanter. Innskuddene blir derfor betraktet som kontanter og bankene lager, på vanlig måte, det mangedobbelte i elektroniske penger som de låner ut.

Som vi ser gir såkalte F-lån den mangedobbelte inflasjonseffekten av kontanter og dette er derfor Norges Banks foretrukne måte å inflatere pengene våre.

Merk det fine samarbeidet mellom bankene og sentralbankene. Bankene lager elektroniske penger ut av løse lufta med kontanter som sikkerhet. Sentralbanken ligger bak og forer bankene med kontanter laget ut av løse lufta.

 

Slik lager bankene penger

Jeg har tidligere påstått at bankene driver legalisert falskmyntneri. Jeg vil nå forklare hvordan dette skjer.

Vi så i forrige bloggpost at kvitteringer på oppbevaring av gull kunne brukes som penger. La oss nå anta at eieren av hvelvet får en *lys* ide:  "Jeg låner ut pengene mot rente, så tjener jeg noen kroner ekstra!" Han lager derfor ekstra gullkvitteringer og låner den ut mot et løfte om tilbakelevering med renter om en stund. Lånetakeren bruker kvitteringen som betalingsmiddel og vips så har det kommet flere penger i sirkulasjon.

Dette er en svindel som kan sette de opprinnelige eierne av gullet i en vanskelig situasjon. Dersom lånetaker bytter bort kvitteringen og ikke innfrir lånet har den opprinnelige eieren av gullet mistet en del av gullet sitt fordi det er flere kvitteringer en gull. Dess flere kvitteringener hvelveieren utsteder dess mere profitt kan han gjøre, men han utsetter samtidig eierne av gullet for stadig større risiko. Sikkerheten for kvitteringene får i stigende grad over fra å være håndfaste verdier, gull til å bli fagre løfter om fremtidig tilbakebetaling.

Banker i Norge, USA og resten av verden driver i dag sin virksomhet på samme måte som hvelveieren som skriver ut ekstra kvitteringer. Forskjellen er at det i hvelvet ikke er gull men kontanter og at bankene ikke skriver ut kvitteringer men bruker elektroniske kontoer. Pengene på konto gir deg rett til kontanter på samme måte som kvitteringene gir deg rett til gull.

Dersom eieren av et parkeringshus betraktet parkeringene som lån av bilene og drev en utleievirksomhet ble han raskt sperret inne. Bileierene har kun satt bilene til oppbevaring, de har ikke lånt bort bilen.

Når du setter penger på en vanlig konto er det hovedsakelig en oppbevaring. Du rår over pengene og kan når som helst ta dem ut. Allikevel betrakter domstolene innskudd som lån som gir bankene rett til å drive forretningsvirksomhet med pengene. ( Kun innskudd på kontoer med uttaksbegrensninger har karakter av lån. Men da ser vi også at siden innskyter ikke kan ta ut pengene blir det ingen inflasjon.)

Rettsystemet har legalisert bankene svindel og gitt dem rett til å lage penger rett ut av løse lufta.

Gode og dårlige penger.

Jeg påstod i forrige bloggpost at staten og bankene driver falskmyntneri. De lager penger ut av løse lufta og har dette som en lukrativ geskjeft på borgernes bekostning. 

Falskmyntneriet gjør at pengenes verdi smuldrer bort mens du har dem i hendene. Penge blir dårlige. Et mottrekk mot dette ville vært å nekte å ta imot disse pengene så dette har staten forbudt ved lov § 14.

Dette forbudet umuliggjør nærmest alene private penger. For hvorfor skulle noen betale med gode penger når selger er lovpålagt til å ta i mot dårlige? For sikkerhets skyld er det i tillegg blitt forbudt å lage private penger  § 13.

Mange tror kanskje at det på en eller annen måte er nødvendig at staten tar seg av pengeproduksjonen, men nei det er ikke slik. Penger er en vare og private aktører kan tilby denne varen og gjøre fortjeneste på den:

Myntprodusenter kan lage mynter og selge dem med fortjeneste. (Myntproduksjon er en interessant vitenskap.)

Man kan også tenke seg at private aktører oppbevarer edle metaller for sine kunder og tar betalt for denne tjenesten. Selskapet utsteder kvitteringer for oppbevaringen til kundene og kundene bruker kvitteringen som betalingsmiddel. Oppbevaringsbedriften gjør sin profitt ved å kreve betaling for oppbevaringen av metallet.

Vi ser at statens pengemonomol ikke er noen nødvendighet, tvert om vi klarer oss mye bedre uten. Som Marx sier i det kommunistiske manifest: Innføringen av sentralbankene er despotisk og økonomisk uholdbart. Vi innfører det allikvel for å knuse borgerskapet.  

Vi lider under pengemonopolet kun fordi staten kunne innføre det. Makten er sin egen rett.

En falskmyntner i nabolaget

Tenk deg at du får en falskmyntner i nabolaget. Han trykker sine egne penger. Et digert hus kjøper han, luksus biler, flatskjermer og stereoanlegg på alle rom, mat på den beste restauranten, personlige tjenere et liv i sus og dus. Også det lokale næringslivet får et oppsving med økt salg og overskudd.

Er så falskmyntneren en gave til samfunnet? Tryller falskmynteren velstand ut av ingenting? La oss se på hva som skjer videre:

Den lokale byggherren må ansette flere snekkere og må tilby noen snekkere som jobber et annet sted høyere lønn. Flatskjermprodusenten trenger flere elektriske komponenter og må overby komponenter som ellers ville blitt brukt til andre ting. Restauranten må ansette en ny kelner og kokk og må overby deres eksisterende lønninger osv. osv.

Gradvis begynner prisene å stige.

De som aldri får disse pengene eller får dem sent opplever at ting blir dyrere og at de får mindre for sine penger. Den samlede effekten av falskmynterens aktivitet er at borgerne samlet får eksakt like mye varer, men de fordeles slik at de som får pengene først får mer mens resten får mindre.

Falsmyntneri er i dag legalisert. Professorer i økonomi, et samlet pressekorps og våre politikere forteller oss at falskmyntneri er en gave for økonomien og samfunnet. Det er en løgn. Falskmyntneri stimulerer noen deler av økonomien og noen mennesker på bekostning av andre deler.

Det er kun et parti som er imot legalisert falskmyntneri i Norge.
Det er DLF.

 

 

Førevar prinsippet i norsk idrett.

Førevar prinsippet er nå innført i norsk idrett. Kvinner og menn foreldre og ildsjeler betraktes fra den 1 januar 2009 som pedofile og må holde seg unna barna inntil de har fremlagt politiattest. For å være på den sikre siden skal alle med, ingen slipper unnna. Best å være førevar.

Dette er et eksempel på vrangvilje. Den velvillige betrakter alle voksne som uskyldige, ansvarlige, skikkelige, fredelige og vennlige inntil det kommer indikasjoner på det motsatte. Dette er et av grunnprinsippene i en rettstat. Tiltalte betraktes som uskyldig inntil det motsatte er bevist. 

Den vrangvillige har motsatt utgangspunkt; Alle betraktes som skyldige skurkaktige, uansvarlige og uskikkelige inntil det motsatte er bevist.

De vrangvillige flokker seg til maktposisjoner slik at de kan få kontrollert alle de skyldige og nå har de altså plassert seg i ledelsen i norsk idrett også.

 

Bulllshitteren Anders Gi

Formålet med denne artikkelen er å demonstrere at Anders Giæver er en bullshitter. En slik demonstrasjon består av 2 deler. Vi må først identifisere kjennetegnene til en bullshitter. Vi må deretter fastslå om Anders Giæver besitter disse kjennetegnene. 

Hva er Bullshit? 

Jeg ble for noen dager siden gjort oppmerksom på Harry G. Frankfurt, (http://en.wikipedia.org/wiki/Harry_Frankfurt) professor emeritus i moralfilosofi ved Princeton University og hans lille bok om bullshit.
Jeg har ikke lest boken enda, men "Professorens anliggende skal være, som tittelen antyder, å drøfte begrepet "bullshit": Hva det betyr, hvorfor det er så mye av det og på hvilken måte bullshit er noe annet enn løgn."

Fra Wikipedia: 

"In particular, Frankfurt distinguishes bullshitting from lying; while the liar deliberately makes false claims, the bullshitter is simply uninterested in the truh Bullshitters aim primarily to impress and persuade their audiences. While liars need to know the truth, the better to conceal it, the bullshitter, interested solely in advancing his own agenda, has no use for the truth. Following from this, Frankfurt claims that "bullshit is a greater enemy of the truth than lies are."

Det er altså to kriterier for å være en bullshitter: Man er likegyldig til sannheten og man har en hensikt med dette.

Anders Forhold til Sannheten

En innledende kommentar. Det er vanskelig å tilbakevise fri fantasi. Anders påstår f.ex at DLF har konspirasjonsteorier. Hvordan beviser man at man IKKE har en konspirasjonsteori? Anders påstår at DLF er antiamerikanske. Hvordan beviser man at man IKKE er antiamerikansk osv.

Leseren må derfor selv vurdere de forelagte kildene. En endelig 100% klassifering av Anders som bullshitter vil først kunne skje dersom det viser seg at Anders ikke er i stand til å dokumentere sine påstander.

Jeg vil nå gå igjennom Anders Giævers artikkel i VG helg innenfor  rammeverket til Harry G. Frankfurt. Vi tar først for oss Anders forhold til sannheten:

Dersom man sammenlikner DLF’s prinsipp program http://www.stemdlf.no/prinsipprogram.html med "The declaration of independence" http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Declaration_of_Independence#Text vil man finne at disse dokumentene har overlappende innhold og ideer.

Anders skriver: "Vil Obamas seier føre til at ytterste høyre overtar ytterste venstre som de meste antiamerikanske?"

(Hvordan er det mulig å karakterisere et parti som har en blåkopi av the declaration of independenc i sitt prinsippprogram for anti amerikanske? Giæver forsøker å assossiere DLF med rabiate aktivister og terrorister fra 70 tallet.)

Onar skrev i kommentarene til Anders blogg (http://www.vgb.no/11279/perma/379677/#comments) Mussolini definerte selv fascismen som "staten er alt, individet er intet." I moderne språkdrakt kan det uttrykkes som "alle skal med, ingen slipper unna." Bruk av statlig tvang mot fredelige mennesker er essensen av fascismen.

Anders skriver: Men nå ser det sannelig ut til å være den marginale høyresidens tur til å begynne å strø om seg med fascistbeskyldninger på det de ikke liker.

Anders får vår definisjon av fascisme gjentatt på 3 ulike måter. Hvordan er det mulig å ignorere dette og påstå at vi kaller alt vi ikke liker for fascisme?

Vegard har skrevet denne kommentaren http://www.vgb.no/21064/perma/378821 (og karakterisert den som merkelig dere får vurdere selv) og lenket til denne artikkelen http://www.faithfreedom.org/obama.html.

Den siste artikkelen kommenterer Anders Giæver slik: Denne artikkelen er nesten vanskelig å referere, men argumentet er i all enkelhet at Hitler var en stor taler og Obama er en stor taler, ergo er det naturlig å sammenligne Obama med Hitler. Og med Ayatollah Khomeini og Josef Stalin også forresten. Obama er med andre ord en slags nazikommunististisk islamist.

Jeg oppfordrer leserene til selv å avgjøre om det er mulig å oppsummere artikkelen på samme måte som Anders.

Jonah Goldberg har skrevet en bok Liberal Fascism diskuterer fascistiske strømninger på venstresiden i amerikansk politikk. Boken går i historisk detalj på 3 presidenter Wilson, Roosvelt og Johnson.

Anders Skriver
Åm henter sin argumentasjon fra Jonah Goldbergs Liberal Fascism. En bok som hevder at alle demokratenes presidenter fra Woodrow Wilson og utover er fascister.
(Anders forsøker å få boken til å virke tøvete.)

Jonah Goldberg skriver:
"Consider the explosion of health and New Age Crusades in recent years, from the war on smoking, to the obsession with animal rights, to the sanctification of organic foods. No one disputes that these fads are product of the cultural and political left. But few are willing to grapple with the fact that we’ve seen this sort of thing before. Heinrich Himmler was a certified animal rights activist and an aggressive promoter of "natural healing" Rudolf Hess, Hitler’s deputy, championed homeopathy and herbal remedies. Hitler and his adviseres dedicated hours of their time to discussions of the need to move the entire nation to vegetarianism as a response to the unhealthiness promoted be capitalism.
(her fant vi ordet vegetarianer Jonah fortsetter med å gi eksempler på anti røyking, Hitler youth manual: Nutrition is not a private matter! etc etc )"

Anders skriver:
"Når Hitler i likhet med mange liberale amerikanere var vegetarianere, så kan man jo bare legge to og to sammen."
Anders forsøker igjen å få boken til Jonah til å virke tøvete.

Onar har laget en bloggpost her:
http://www.vgb.no/31722/perma/378415.

Anders oppsummerer bloggposten til det ugjennkjennelige "Åm har også egen forskning å bygge på. Han adderer + + yes we can og mener at svaret blir som på tysk blir nazistenes slagord. Og Hitler brukte ordet minst 200 ganger i Mein Kampf. Tilfeldig? Neppe. "

Onar forklarer liberalismen for Anders i kommentarfeltene på Anders bloggpost slik:
"Liberalismen (evt demokrati) er det ene ytterpunktet der hvor all bruk av vold mot fredelige mennesker er forbudt. Her får alle myndige lov til å bestemme over sitt eget liv så lenge man er fredelig."

Anders dikter om dettte slik:

For dem som orker å synke dypere ned i denne labyrinten av idehistorie på veldig lavt nivå, ligger det vel en slags liberalistisk kjepphest om at ethvert forsøk på politisk kontroll med, eller styring av markedkreftenes finstemte økologiske kretsløp, ikke kan kalles annet en fascisme.

Litt lenger nede dikter Anders videre
La den økonomiske depresjonen gå sin gang, snart vil markedts grøde spire på nytt, så sant ikke Franklin Delano Roosvelt og stormtroppene hans kommer og druk
ner alt i statlige overføringer. Eller noe slikt.

Onar kommenterer i Anders blogg:
Fascistene tapte den fysiske krigen, men de vant freden. Dagens økonomiske politikk er nesten identisk med den klassiske Fascismen og Nazismen. Dette er ikke hemmelig, en hver ærlig person som setter seg ned og faktisk leser historien og tenker selv vil oppdage dette (jeg vil anbefale Goldbergs bok "Liberal Fascism"). På en måte kan man si at vi lever i en Matrix-verden, selv om det ikke ligger noen konspirasjon bak den. (DLF mener at ideer styrer verden og at fascismen ikke er noen konspirasjon.)

Anders kommenterer 2 bilder i artikkelen slik: "Konspiratorisk tøv"

Anders har altså sånn ca 10 ganger demonstrert for oss at sannhet og løgn er uvesentlige for ham han oppfyller altså det ene kravet for å være en bullshitter. Men hva er det Anders ønsker å oppnå?

Anders agenda
Han vil avlevere en drittpakke. "Dette er venstresiden right on, de benytter ikke argumenter, de benytter utskjelling, latterliggjæring, drittpakker for å bringe andre meninger enn deres egne til taushet." 
 (http://www.dyrkmammon.no/index.php?entry=entry070208-181257).

Vi finner små bærsjekladder dårlig skjult mellom linjene oppsummert nedenfor (ellers er noen av dem også kommentert i kommentarene til selve rukene ovenfor):

(idioter, ytterste høyre, antiamerikanske, Maoistene i SUF og AKP marginale høyresidens, topper skriftstykket, har fått oppmerksomhet for boken, orker å synke dypere ned i denne labyrinten av idehistorie på veldig lavt nivå, 213 stemmer, mer oppmerksomhet enn de fortjener
trodde jeg at jeg hadde fått med meg det meste, bunn-punktet. 213 stemmer, ufortjent mye oppmerksomhet, konspiratorisk tøv)

 Anders Giæver tilfredstiller altså begge kravene til å være en bullshitter.

 

Avskaff sentralbanken n

Vi gjennomlever for tiden en en finanskrise altså en pengekrise.

Penger er en vare akkurat som andre varer. Jordens pengeproduksjon er kontrollert av at lite antall statlige monopoler sentralbankene.

Konsekvensen av statlige monopoler er som alltid dårlige varer. Jordens penger består nesten 100% av luftpenger (1) og gjeldspenger (2). Vi har kraftig inflasjon. I USA og Norge inflasjonen omkring
15% (se http://www.ssb.no/emner/11/01/m2/tab-02.html og http://www.federalreserve.gov/releases/h6/hist/h6hist1.txt )

De dårlige pengene skaper stadige kriser; Penger dukker opp av løse lufta og investeringer skjer av penger som ikke er spart. Investeringer uten bakeforliggende realverdier skaper bobler. Når boblenene sprekker er kraftige korrigeringer nødvendige og både investorer og arbeidstakere kommer i vanskeligheter. 

Ordningen med Sentralbanker er Marxisme ( stolpe 5 i det kommunistiske manifest http://www.anu.edu.au/polsci/marx/classics/manifesto.html ) Som Marx selv sier. Ordningen er despotisk og økonomisk uforsvarlig (untenable). Men det er det er nettopp det som er hensikten med sentralbankene: Å ødelegge økonomien og derved ‘necessitate further inroads upon the old social order. Det går nå troll i ord. Marxistene er på banen og krever nye statlige inngrep.

Det å nekte folk ordentlige penger og derved skape slikt kaos vi nå ser er en forbrytelse (i Marx ord despotisme). Sentralbanken bør derfor legges ned så for som mulig. Det kan gjøres ved å endre sentralbankloven ( http://www.lovdata.no/all/hl-19850524-028.html). Særlig må statens monopol på utstedelse av penger opphøre (§13) og reglene om tvungent betalingsmiddel §14 må opphøre.
Staten må også fjerne alle andre tenkelige hinder for privat pengeproduksjon (håndheve kontrakter i private penger ta i mot betaling av skatt i private penger osv) 

Så snart private betalingsmidler er kommet i allment omløp bør ordningen med statlige penger fjernes helt.

Private penger er en fremmed tanke for dagens generasjoner, men det kan nevnes at Sverige hadde private penger i perioden 1830-1903 (enskilda bankene fikk lage egne penger). Historien om dette kan leses her http://mises.org/journals/qjae/pdf/qjae10_2_3.pdf 

Det er kun et parti i Norge som har programfestet avvikling av sentralbanken: Det Liberale Folkepartier (http://www.stemdlf.no)

(1. Fiat money.2. Fiduciary media se http://mises.org/easier/F.asp )

Anders Gi

Anders Giæver gir "idiotene" i DLF "ufortjent mye oppmerksomhet" i artikkelen ‘Anti-amerikanisme for idioter’ i lørdagens utgave av VG helg.

Anders betrakter DLF og liberalismen som "det ytterste punkt".

Politikk er vitenskapen om hva man skal brukt vold til i et land. DLF’s standpunkt er at vold kun skal brukes i selvforsvar. (I Frédéric Bastiat
ord "What, then, is law? It is the collective organization of the individual right to lawful defense." http://bastiat.org/en/the_law.html.)

Folks ståsted kan bestemmes av hva de betrakter som ytterpunkter. Å begrense voldsbruken sin til selvforsvar er for Anders et ytterpunkt, aggresjon er det normale. Anders plasserer seg altså i bærsj langt opp på leggene.

Anders Giæver gir oss i artikkelen ytterligere innsikt i sitt politiske ståsted i denne passasjen her:

"For dem som orker å synke dypere ned i denne labyrinten av idéhistorie ligger det vel en slags liberalistisk kjepphest om at ethvert forsøk på politisk kontroll med, eller styring av markedkreftenes finstemte økologiske kretsløp, ikke kan kalles annet enn fascisme."

Hva er egentlig et marked? Jo det er en rekke individer som driver fredelig handel. Den politiske retning som Anders tilhører ønsker å styre disse individene. En beslektet ide med å styre andre er å føre dem. Anders er altså tilhenger av førerprinsippet som var en sentral del av Nazismen.

Det økonomiske system som med en stat som regulerer og styrer markedet kalles korporatisme. En sentral del av fascismen.

Anders har fascistiske standpunkter. Men han vil ha seg frabedt at noen bruker denne klistrelappen om seg. Hvorfor ikke ta ondet med roten og slutte å argumentere for fascisme?

Anders Gievær beveger seg på det nivå liberalister er vant med i møtet med sosialister. I møtet med en objetiv sann filosofi har de ikke annet enn skitne triks å komme med.
Vi finner:

 • Karakteristikker i stedenfor argumentasjon (idiot, søt, marginale høyresiden)..
 • Flertall. Det er kun noen få 213 som mener at Obama har fascistiske trekk. Altså er det feil. Flertallet har alltid rett.  
 • Misrepresentasjon av standpunkter. I følge Anders Gievær er DLF’s og Jonah Golbergs identifikasjon av fascismen "vegetarianisme og gode taleevner".
  Jonah Golbergs identifiserer fascismens essens som "Enhet" (http://www.blogging.no/blog.php/onarki/post/20552). Anders Giæver forteller oss heller ikke hva han mener er fascismens essens. Artikkelen inneholder ingen informasjon om hva fascismen faktisk er. Artikkelen inneholder faktisk ingen argumenter overhodet mot noe DLF, Onar Åm eller Jonah Goldberg faktisk mener. Artikkelen er kun skittkasting.

Regjeringen tar regningen.

Leder i småbrukerlaget Ole-Anton Teigen, leder i Småbrukarlaget ber regjeringen ta regningen fra jordbruksoppgjøret og ikke sende den til forbrukerene.

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=524287

Hvor dumme tror han vi er? 

Regjeringer tar ALDRI regninger. Regjerningen sender regninger VIDERE til landets borgere.

Regjerninger sender regninger videre på flere måter:

 • Regjerningen kan kjøre seddelpressen og på den måten inflatere vekk folks lønninger og sparepenger.
 • Regjeringen kan sende regningen til borgerene som personskatt slik at lønningsposene blir mindre.
 • Regjerningen kan sende regningen til bedriftene som bedriftsbeskatning og på den måten konsumere vekk produksjonsmidlene vi alle skulle levet av i fremtiden