Nærmer vi oss slutten på tvangspengeperioden?

Dollar er verdens valutareserve. Under Bretton Woods 1946-1971 var dette formalisert ved at FED i USA forpliktet seg til å betale gull for dollar til jordens sentralbanker til USD 35 pr ounce.  Sentralbankene på sin side brukte dollar (som erstatning for gull) som sikkerhet for sine penger. FED inflaterte stadig og i 1971 sa Nixon opp avtalen for å stanse flyten av gull ut fra hvelvet til FED. Siden dette har jordens valutaer vært uten forbindelse til gull eller noe som helst annet.

Historisk har tvungne betalingsmidler vært fiaskoer med økonomiske kriser mens gjenninføring av gullpenger har ført til økonomisk vekst og stabilitet. Særlig vellykket har gjenninnføringen av gull vært der det ikke har vært sentralbanker.

I finanskrisen vi nå gjennomlever er det tydelig at myndighetene i USA og ellers vil tilføre ubegrenset likvidet i form av lave renter og redningspakker. Foreløbig opplever folk at det er krise og hamstrer kontanter for å takle den. Men på et tidspunkt vil folk føle at krisen er over og begynne å bruke pengene. Vi kommer da til å få en kraftig prisstigning som følge av inflasjonen.

Da må FED velge på nytt: Kraftig inflasjon eller ny og svært alvorlig krise? Ut i fra erfaringen med denne krisen er det godt mulig at USA velger inflasjon. Men da vil dollaren forsvinne som valutareserve. Og hva da med jordens øvrige valutaer som inflaterer oppå dollaren? Et sammenbrudd i jordens valutaer med hyperinflasjon og kaos er ikke et usannsynlig scenario. Vi risikerer også politiske konsekvenser med rop på en sterk og handelkraftig leder for å rydde opp.

For å møte denne utfordringen bør gull snarest legaliseres i Norge. Dersom vi begynner NÅ vil vi ha ordentlige penger i sirkulasjon når krisen kommer slipper vi i hvert fall sammenbrudd i betalingsystemet innenlands. Myndighetene må fjerne alle hindringer for å betale med gull. Markedene vil ordne resten.

  • Staten må si fra seg sitt pengemonopol og fritt tillate private å utstede sedler og minte gullmynter.
  • Den norske kronen må miste sin status som tvungent betalingsmiddel. dvs at selgere må få nekte å ta i mot norske kroner om de ønsker det. Staten bør lage en plan for å avvikle sin pengeproduksjon helt.
  • Gull må bli gangbar betalingsmiddel for skatter og avgifter.
    Regnskap må kunne føres i gull.
  • Staten må håndheve kontrakter med betaling i gull.

Dersom vi starter forberedelsene nå vil vi være rustet til å takle krisen som kan komme om få år.

Reklamer